dijous, 11 d’octubre de 2007

Ara que tenim uns dies...

avam si els aprofitam per fer un poquet de feina, que no tot és 'yuju-yuju, tenim festa!!'.
Així que, allà va:
  • els/les de 1r de llatí: faciendum est vobis exercitium sextum in pagina decima quarta libri EXERCITIA LATINA. Legenda est vobis GRAMMATICA LATINA in paginis vicesima tertia et vicesima quarta libri FAMILIA ROMANA, quia die Lunae, Idibus Octobribus, facienda sunt nobis PENSA A et B in paginis vicesima quarta et vicesima quinta libri FAMILIA ROMANA.
  • el/les de 1r de grec: ἀναγιγνώσκετε οὖν τὴν ἀνάγνωσιν Ο ΔΟΥΛΟΣ ΑΡΓΟΣ ΕΣΤΙΝ ἐπὶ τῷ χάρτῃ ἐννέα και πεντήκοντα, πρῶτον μὲν ἀπὸ τοῦ στίχου ἐννεακαίδεκα πρὸς τὸν στίχον δύο καὶ εἴκοσι· ὕστερον δὲ τὴν γραφὴν ἀπὸ τοῦ στίχου τρεῖς καὶ εἴκοσι πρὸς τὸν στίχον ὀκτὼ καὶ εἴκοσι· ὕστερον δὲ τὴν γραφὴν ἀπὸ τοῦ στίχου ἐννέα καὶ εἴκοσι πρὸς τὸν στίχον δύο καὶ τριάκοντα· κτλ. (καὶ τὰ λοιπά = etcètera)

  • els/les de llatí de 2n: mementote (recordau) faciendam esse vobis orationem quae die Lunae, Idibus Octobribus, viva voce in schola legenda est vobis. Ego arbitror vos omnes eam optime facturos facturasque esse.
  • el/les de grec de 2n: ἀναγιγνώσκετε οὖν αὖθις πᾶσαν τὴν ἀνάγνωσιν Ο ΑΡΟΤΡΟΝ (α) καὶ ποιεῖτε τὸ ἐπὶ τῷ χάρτῃ εἶς καὶ ὀγδοήκοντα μελέτημα· ἀναγιγνώσκετε καὶ πᾶσαν τὴν ἐπὶ τῷ χάρτῃ δύο καὶ ὀγδοήκοντα ἀνάγνωσιν Ο ΑΡΟΤΡΟΝ (β)· ἅμα οὖν γὰρ ἐγὼ καὶ ὑμεῖς αὐτὴν αὖθις γνωσόμεθα τῇ ἑπομένῃ ἡμέρᾳ, Δευτέρα 15 Οκτώβρες 2007.

Bé, de moment, res més, que jo sí que faré festa (hahahae!!) aquest cap de setmana llarg... Boooonuuuu... aprofitaré per corregir uns treballets que em vàreu lliurar dilluns, dels quals esper tenir la nota diumenge; vos la penjaré aquí, juntament amb qualque secció de les habituals (no passeu pena... n'hi haurà, de frikissssss!!!)

Ara, només un breu en la secció de nugae: '¿qué han hecho por nosotros los romanos?'

Bon cap de setmana a tots!
Ad diem Lunae!

4 comentaris:

Selene ha dit...

He antes una part del deures que has escrit en llatí, perà l'altre part...

Que hi ha de deures xavi a més de l'exerici set?

Selene ha dit...

He antes una part del deures que has escrit en llatí, perà l'altre part...

Que hi ha de deures xavi a més de l'exerici set?

Selene ha dit...

hups... he donat dues vegades al boto de publicar.....

Xavi ha dit...

Per na Selene i tots els de 1r de llatí: exercici 6 de la pàgina 14 del llibre d'exercicis, i llegir GRAMMATICA LATINA a les pàgines 23 i 24 del llibre FAMILIA ROMANA.
Bona feina!